Calitate, Mediu, Sanatate
Securitate Ocupationala

Adresa:
 

Strada Harmanului Nr. 17E
Brasov 500222
ROMANA

Telefon:
  +40 268 332500, +40 268 332518
Fax:
 
+40 268 311048

Mail:
 
Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala

DECLARATIE
privind politica in domeniul mediu - sanatate si securitate ocupationala

Managementul de la cel mai inalt nivel al SC TUNELE SA a stabilit ca principala directie a politicii sale manageriale satisfacerea cerintelor clientilor interni si externi, cu respectarea prevederilor legale in domeniul mediu - sanatate si securitate ocupationala.
In acest sens, conducerea SC TUNELE SA a hotarat proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management integrat mediu, sanatate si securitate ocupationala, in conformitate cu referentialele ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2004, urmarind sa dezvolte urmatoarele obiective principale:
 • Conformitatea cu cerintele legale si alte cerinte la care societatea noastra subscrie, aplicabile tuturor proceselor/ subproceselor/ activitatilor din SC TUNELE SA, in domeniul mediu, sanatate si securitate in munca;
 • Instruirea si constientizarea personalului cu privire la impactul activitatilor, produselor, serviciilor organizatiei fata de mediu, sanatate si securitate in munca;
 • Reducerea consumurilor de resurse naturale;
 • Reducerea evacuarilor poluante in mediu;
 • Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
 • Identificarea preventiva si controlul pericolelor care pot afecta sanatatea si securitatea ocupationala a salariatilor si partilor interesate.
  Conducerea isi asuma angajamentul pentru asigurarea resurselor umane, materiale si informationale necesare realizarii politicii si obiectivelor de mediu si sanatate si securitate ocupationala stabilite.
  Pentru activitatile de baza au fost stabilite obiective masurabile de mediu – sanatate si securitate ocupationala, a caror realizare se analizeaza pentru a se verifica relevanta si adecvarea ei continua.
  Pentru a asigura monitorizarea si realizarea obiectivelor mentionate, am numit ca reprezentant al managementului pentru mediu – sanatate si securitate ocupationala, pe Directorul General Adjunct al societatii.
  Politica si obiectivele de mediu si sanatate si securitate ocupationala sunt comunicate in cadrul SC TUNELE SA, acestea fiind intelese si aplicate de catre toti salariatii.


  ADDENDA
  privind politica in domeniul mediu - sanatate si securitate ocupationala

  Pornind de la Declaratia privind politica in domeniul mediu-sanatate si securitate in munca, am stabilit pentru anul 2006 urmatoarele obiective specifice:
 • Instruirea personalului implicat in realizarea cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2005 si a specificatiei OHSAS 18001:2004 privind proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management integrat mediu- sanatate si securitate ocupationala;
 • Identificarea aspectelor de mediu (pe factori de mediu: apa, aer, sol, deseuri, zgomot, etc.) ale activitatilor pentru sediul administrativ si punctele de lucru cu amplasament fix, respectiv Ateliere mecanice Brasov, Statia de betoane Brasov, santierul Berbesti, APREF Buzau, Baza de productie Ciofrangeni, si intr-o prima etapa, lotul Filesti, ca centru pilot in domeniul executiei lucrarilor de constructii;
 • Evaluarea impactului produs de aspectele de mediu identificate si stabilirea aspectelor semnificative de mediu;
 • Identificarea factorilor de risc pentru fiecare loc de munca;
 • Identificarea formei de manifestare a factorilor de risc identificati si stabilirea masurilor de sanatate si securitate ocupationala;
 • Integrarea cerintelor de mediu, sanatate si securitate ocupationala in procedurile operationale, instructiunile de lucru, proiectele tehnologice, procedurile tehnice de executie si specificatiile tehnice;
 • Elaborarea programelor de management de mediu si de sanatate si securitate ocupationala;
 • Efectuarea auditului intern de implementare a sistemului de management integrat mediu – sanatate si securitate ocupationala in cadrul organizatiei, pentru stabilirea nivelului de implementare si mentinere, in toate obiectivele ce urmeaza a fi supuse procesului de certificare;
 • Certificarea sistemului de management integrat mediu - sanatate si securitate ocupationala, in trimestrul IV 2006.


 • Intrebari Frecvente | Confidentialitate | Harta site | Alege Limba

  Copyright 2005 Tunele S.A. Toate drepturile rezervate

  În sedinta Camerei de Consiliu din data de 29.05.2012 în dosarul nr. 5741/62/2012 aflat pe rolul

  Tribunalului Brasov, instanta de judecata a admis cererea formulata de catre S.C. Tunele S.A.

  pentru deschiderea procedurii generale de insolventa